Hjemmesidens brug af cookies – Læs mere her

Klage

Ønsker en du at klage over Måbjerg A/S behandling personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til info@maabjerg.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. For yderligere oplysninger om klagevejledning henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsyn.dk.

Denne persondatapolitik er gældende fra 25. maj 2018